Presentació del PAM Tavèrnoles 2020-2023

Trobareu en aquest apartat la versió “on-line” del Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 de Tavèrnoles. Com a complement a una simple relació de les prioritats de l’acció de govern per aquest mandat, en aquest espai podreu consultar també l’estat d’execució de cadascuna de les quaranta actuacions que com equip de govern ens comprometen a treballar per arribar als objectius que ens hem marcat.

Serveixi doncs aquest apartat com una eina per retre comptes del nostre Pla d’Actuació de Mandat i al mateix temps que tots els veïns de Tavèrnoles puguin sentir-se partícips de l’acció de l’Ajuntament a l’hora d’executar les actuacions que el PAM conté.

Us animem a consultar aquesta plataforma de seguiment del Pla d’Actuació Municipal de Tavèrnoles, a fer-vos-el vostre i, com no, a fer-nos arribar qualsevol consulta respecte el seu avenç. Junts continuarem treballant perquè Tavèrnoles esdevingui motiu d’orgull entre els seus veïns.

Carles Banús i Puigivila

Alcalde de Tavèrnoles